Omgeving

Ons actieterrein waar natuur en milieu, wonen en bouwen, ondernemen en mobiliteit samenkomen: denk aan zaken als ruimtelijke ordening, maar ook klimaat-, afval-, fiets- en handelsbeleid.

Ga meteen naar:
Of scroll verder
Ruimte

Taxi's

Werden beantwoord over de nieuwe (en uitdovende) taxiregelgeving. Daarbovenop zijn FAQ’s raadpleegbaar op de VVSG-website, en werden tientallen vragen beantwoord op onze webinars over de nieuwe taxiregelgeving.

Klimaat

De VVSG krijgt voor 4 jaar lang een subsidie van €1 miljoen per jaar voor de oprichting van het VVSG-Netwerk Klimaat, met ongeveer 50% van de middelen voor personeel en 50% voor de algemene werking.

Het opstartwebinar bij het Netwerk Klimaat lokte 318 geïnteresseerde deelnemers.

Afvalbeleid

Economie

In totaal werden 2.750 adviesvragen beantwoord in 2020 voor het thema lokale economie.

De gemeentelijke diensten economie waren dit coronajaar steeds goed geïnformeerd dankzij ruim 40 corona-updates, aangevuld met talloze nieuwsflashes.

400 bestuurders en ambtenaren gaven hun mening in kader van de evaluatie van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid, tijdens een van onze 12 regionale overlegtafels.

Ruimtelijke ordening

VVSG wijst mee op gevolgen van nieuwe planschaderegeling. Taskforce moet financiële impact opnieuw doorrekenen.

Woonbeleid

366 deelnemers volgden het VVSG webinar over de woonmaatschappijen. We gaven in het najaar bovendien toelichting bij de evolutie naar de woonmaatschappij op 5 burgermeesterfora.

67 lokale besturen ontvingen mede op onze vraag in 2020 een subsidie voor het realiseren of renoveren van noodwoningen. Met de €11.026.339 aan subsidies worden 259 noodwoningen gerealiseerd of gerenoveerd.

Lokaal voedselbeleid

93 lokale besturen namen deel aan de digitale lerende netwerken lokaal circulair voedselbeleid, met 224 aanwezigen over de verschillende sessies heen.

300 vertegenwoordigers van steden en gemeenten, andere overheden, organisaties, verenigingen en belangengroepen op de 2de editie van de Voedseldag.

Duurzaam & internationaal

Ongeveer 100 gemeenten namen deel aan de Week van de Duurzame Gemeente en zetten zo hun lokale helden in de schijnwerpers die dag in, dag uit werken aan de lokale doelen.

180 lokale besturen integreren de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) in hun beleids- en beheerscyclus.

Na de eerste plaats voor de stedenband Roeselare-Dogbo (Benin) in 2018, kaapte de stedenband Bornem-Nquthu (Zuid-Afrika) de 2de plaats weg in de Europese PlatformAward.

Er is meer…

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

Bekijk een overzicht van de dossiers voor de periode van januari 2020 tot maart 2021.