Mens

Sociale dienstverlening, maatschappelijke integratie, vrijetijdsbeleid, armoede, ouderen- en thuiszorg, kinderopvang, gezondheidsbeleid, inburgering, … Samen met de lokale besturen wordt heel wat werk verricht dat niet altijd in cijfers te vatten is.

Ga meteen naar:
Of scroll verder
Mens

Gezondheid en welzijn

De VVSG ging over de lokale bron- en contactopsporing in dialoog met 60 lokale besturen.

Dankzij de VVSG wordt de rol van de lokale besturen bij bron- en contactopsporing en de vaccinatiestrategie continu onder de aandacht gebracht bij de Vlaamse en de federale overheid.

Integratie en diversiteit

Elektronisch sociaal dossier voor verzoekers internationale bescherming uitgewerkt samen met Fedasil, Rode Kruis en andere opvangpartners, wat zich binnenkort vertaalt in heel wat extra relevante info voor lokale opvanginitiatieven en OCMW’s.

Aanpak radicalisering en polarisering

Dankzij de VVSG werden de belangen van lokale besturen verdedigd bij het voorontwerp van het decreet inzake de Vlaamse deelname aan de Lokale Integrale Veiligheidscel Radicalisering, Extremisme en Terrorisme. De VVSG zorgde ervoor dat het decreet voorziet in een wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door gemeenten.

Thuiszorg: regionale ondersteuningspunten

Voor advies, inwerking nieuwe medewerkers en andere ondersteuning.

Werden bezocht tijdens ‘terrasbabbels’ om te kijken hoe men de coronaperiode ervaart en welke bijkomende ondersteuning nodig is.

Ouderenzorg

De voorzieningen werden vertegenwoordigd op 246 overlegmomenten met de Vlaamse overheid via de taskforce zorg en werkgroepen.

In partnerschap met Woonleefwijzer.be, om ook in moeilijke coronatijden aan het geluk van bewoners in woonzorgcentra te bouwen.

Kinderopvang

€4.4 miljoen voor de organisatie van noodopvang tijdens vakantieperiodes en sluiting scholen op vraag van VVSG en andere belangenbehartigers.

namen deel aan het nieuw lerend netwerk over het decreet van 3 mei 2019 houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en afstemming tussen buitenschoolse activiteiten in werking.

In 2020 werden 4.132 ledenadviezen verstrekt over het thema kinderopvang, een recordaantal.

Vrijetijdsbeleid

Om lokale besturen te ondersteunen bij het opzetten van een straf lokaal vrijetijdsbeleid richtte de VVSG in 2020 een gewaardeerde samenwerking op met Vi.be, het vroegere Poppunt.

Voor het online event Music is the answer schreven deelnemers uit 270 Vlaamse gemeenten in. De gelijknamige publicatie met praktijken werd bezorgd aan 60 leden van het Lerend Netwerk Vrijetijd.

Diverscity

Diverscity, het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden, ontwikkelde de website www.lokaalwerkt.be waar lokale besturen als werkgevers in de kijker worden gezet bij het brede publiek via inspirerende getuigenissen.

Er is meer…

Naast de dagelijkse dienstverlening, publicaties en - al dan niet virtuele - studiedagen en vormingen, kaarten we elk jaar tot vele tientallen Vlaamse, federale en soms ook Europese beleidsdossiers aan bij ministers, in het parlement, op administraties en tijdens tal van formele en minder formele contacten. Dit beleidswerk is een belangrijke return voor het lidgeld dat de lokale besturen betalen.

Bekijk een overzicht van de dossiers voor de periode van januari 2020 tot maart 2021.