Een jaar als geen ander

COVID-19 maakte van 2020 een jaar als geen ander. Dat wil echter niet zeggen dat er geen belangrijke stappen werden gezet in de afgelopen periode, integendeel. Onderstaande cijfers bij onze werkzaamheden en aanwezigheid in de pers geven dit mooi weer.

Ga meteen naar:
Of scroll verder
Cijfers

Een greep uit de lokale inspanningen

Ook na de opstart hielp 9 op 10 gemeenten scholen met opvang.

2 op 3 gemeenten startten zelf met systeem van bronopsporing.

Ondersteuning VVSG

De VVSG heeft gedurende de crisis getracht om lokale besturen zo goed mogelijk te begeleiden, met raad en daad en correcte, actuele informatie. Zo kwam de coronacrisis op reguliere basis aan bod op de (bestuurs)organen van VVSG, werden diverse webinars opgezet om actuele thema’s als contacttracing en de vaccinatiecentra behapbaar toe te lichten, en werd aan belangenbehartiging gedaan via diverse kanalen. Ook binnen de basiswerking was steeds aandacht voor de coronanoden.

Coronapagina op het VVSG-kennisnetwerk

In de periode van 10 maart tot 10 april werd de pagina waarop stafmedewerkers de meest actuele corona-info bundelen 177.469 keer bekeken. Op 19 maart kende het VVSG-kennisnetwerk een absoluut record, met 44.000 weergaven op een dag tijd.

Corona-adviesvragen

Van de 22.296 geregistreerde adviesvragen hadden 3.675 betrekking op de aangaande coronacrisis.

Pers

Ook in de pers vertolkte de VVSG op regelmatige basis de vragen en noden van lokale besturen, met gerichte perslobby over thema’s als mondmaskers, impact op lokale financiën, kinderopvang, …

Bevragingen

2 bevragingen in samenwerking met VLOFIN vzw om meer zicht te krijgen op de financiële impact van de coronacrisis.

1 bevraging bij burgemeesters tijdens de eerste golf over de aanpak van de coronacrisis en de weerslag op inwoners en lokale besturen.

download

Download de pdf

Liever iets in de hand? Download en lees de belangrijkste trends en cijfers in overzichtelijk pdf-formaat.