De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: trends en cijfers 2020

De VVSG is

Belangenbehartiger

Belangenbehartiger

We vertegenwoordigen en verdedigen de belangen van lokale besturen in tal van strategische beleidsdossiers.

Dienstverlener

Kennisdeler

We ondersteunen en versterken lokale besturen met advies, vormingen, publicaties, communicatie, …

Netwerkorganisatie

Netwerkbouwer

We brengen lokale besturen en hun partners samen en zorgen voor een kruisbestuiving van kennis en goede praktijken.

Thema’s en cijfers voor 2020

Bestuur

Van politiek bestuur tot burgerzaken, samenwerking, personeel en financiën. We werken binnen diverse domeinen op de werking en organisatie van lokale besturen. De politiezones mogen daarbij natuurlijk niet ontbreken.

Bestuur
Mens

Mens

Sociale dienstverlening, maatschappelijke integratie, vrijetijdsbeleid, armoede, ouderen- en thuiszorg, kinderopvang, gezondheidsbeleid, inburgering, … Samen met de lokale besturen wordt heel wat werk verricht dat niet altijd in cijfers te vatten is.

Omgeving

Op het raakvlak van natuur, wonen, ondernemen en mobiliteit denken en bouwen we mee aan thema’s als ruimtelijk ordening, maar evenzeer aan een sterk en werkbaar lokaal klimaat-, afval, fiets- of handelsbeleid.

Omgeving
Cijfers

VVSG in cijfers: 2020

Wie zet zijn schouders onder de VVSG, hoeveel leden trachten we dag in, dag uit optimaal te ondersteunen en op welke manier trachten we onze werking zo vlot mogelijk te organiseren?

Een jaar als geen ander

COVID-19 maakte van 2020 een jaar als geen ander. Dat wil echter niet zeggen dat er geen belangrijke stappen werden gezet in de afgelopen periode, integendeel. Onderstaande cijfers bij onze werkzaamheden en aanwezigheid in de pers geven dit mooi weer.

Cijfers
download

Download de pdf

Liever iets in de hand? Download en lees de belangrijkste trends en cijfers in overzichtelijk pdf-formaat.